The Picture Of Dorian Gray + CD Audio

27,30

Opis

Książka The Picture of Dorian Gray + CD audio.Poziom zaawansowania 3 : Intermediate (1000 headwords) B1 PETTreść:Powieść „Portret Doriana Graya” autorstwa Oscara Wildea w skroacute;conej i nieco uproszczonej wersji.Zakres gramatyczny:Verb tenses – Present Continuous: future plans and activities, present actions, Past Perfect Simple: in reported speech and narrativeModal verbs – canrsquo;t: logical necessity, could: ability (was able to/managed to), possibility, polite requests may/can/could:permission, might (present and future reference): possibility, permission, must: logical necessity and obligation, donrsquo;t have to / havenrsquo;t got to / didnrsquo;t have to: lack of obligation, had to: obligation donrsquo;t need to / neednrsquo;t: lack of necessity, would: hypothesis, polite requests, would rather: preference, should: (present and future reference): moral obligation, advice ought to: (present and future reference): moral obligation used to/would: past habits and statesVerb forms and patterns – Imperatives, Causative: have/get + object + past, participle make/let + infinitive, Past forms with going to and will so/neither/nor + auxiliaries in short answers, Verb + object + full infinitive (e.g. I want you to help.), Verb + object + infinitive give/take/send/bring/show + direct/indirect object used to/used to doing, Simple reported speech: statements, questions and commands with say, ask, tell, Phrasal verbs/verbs with prepositions had better for advice or desirability, Interrogatives: What, What + noun, Where, When, Who, Whose, Which, How much, How many, How often, How long, WhySentence types – Complex sentences where the relations between clauses are uncomplicated, Defining relative clauses with which, that, zero pronoun, Non-defining relative clauses, Reported speech/verbs/questions, past tense reporting verbs, Time clauses introduced by when, while, until, before, after, as soon as, Clauses of purpose: so that, (in order) to (infi nitive of purpose), Zero 1st and 2nd conditionals with unless, 2nd conditional: if + past, would(nrsquo;t) 2nd conditional wish, Clauses of result: so, sohellip;that, suchhellip;. that,nbsp; Clauses of concession: although, thoughStruktura:Prezentowana historia podzielona jest na rozdziały oraz poprzedzona ilustrowaną prezentacją bohateroacute;w opowieści i dwustronicową sekcją Before You Read Activities zawierającą ćwiczenia wprowadzające czytelnika w tekst książki pod kątem słownictwa i gramatyki.W lepszym rozumieniu tekstu pomagają glosariusze z tłumaczeniami wybranych słoacute;wek umieszczone w dolnej części każdej strony.Po każdym rozdziale następuje czterostronicowa sekcja After-Reading Activities podsumowująca rozdział pod kątem treści prezentowanej historii, a także gramatyki, słownictwa i poznanych form językowych, a ponadto wspomagająca rozwoacute;j umiejętności czytania ze zrozumieniem i skutecznego zapamiętywania.W końcowej części książki znajduje się ośmiostronicowa sekcja Focus on prezentująca ciekawe informacje związane z życiem i twoacute;rczością Jane Austen, jak roacute;wnież społeczno-kulturowymi aspektami życia na przełomie XVIII i XIX wieku.Książkę zamyka sekcja Test yourself sprawdzająca ogoacute;lny poziom zrozumienia i zapamiętania przeczytanej historii, oraz poznanych form językowych, a także sekcja Syllabus zawierająca zwięzły opis zamierzeń dydaktycznych realizowanych w książce.Bogata szata graficzna (w tym ilustracje wykonane przez uznanych ilustratoroacute;w książek o światowej sławie) stanowi doskonały komentarz wizualny do przedstawionej historii i sprzyja lepszemu zrozumieniu słownictwa i wyrażeń znajdujących się w tekście.Książka stanowi doskonałe narzędzie konsolidujące kompetencje i sprawności językowe dzieci i młodzieży obejmujące umiejętność czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i moacute;wienia.

matura biologia 2019 opinie, moodle uep, studio joanna opoczno, uksw kierunki, marcin kubiak, ivy imię, uczelnie odwołują zajęcia, co to usos, architekt grójec, poznanproject, konrad jurczakowski

yyyyy