Tablice przedmioty ścisłe: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia (twarda oprawa)

21,07

Opis

Tablice Wydawnictwa GREG to pozycja unikalna na polskim rynku wydawnictw edukacyjnych. Książka doskonale sprawdza się podczas samodzielnej nauki, gdy trzeba szybko sprawdzić lub zdobyć konkretne informacje i dane, jak również w czasie pracy na lekcjach, pisania zadań, czy powtórkach do egzaminów, matury. Zawiera bowiem kompleksowy zestaw wiadomości z zakresu nauk ścisłych, który jest potrzebny uczniom na każdym poziomie szkoły – połączono wiadomości z matematyki, fizyki z astronomią, chemii, biologii oraz geografii.Wszystkie najważniejsze informacje znajdują się w jednej książce, co sprawia, że nie ma potrzeby korzystania z kilku różnych publikacji. Solidne opracowanie, wysoki poziom merytoryczny, bardzo dobry dobór informacji – bez przeładowania książki niepotrzebnymi treściami – sprawia, że to pozycja idealna dla każdego ucznia. Serdecznie polecamy!Spis treściMATEMATYKAAlfabet grecki, wybrane stałe, nazwy liczbCyfry i liczby rzymskie, jednostki podstawoweWybrane własności liczbDziałania arytmetyczneUłamki, proporcjonalność, proporcjePodstawowe pojęcia algebryDwumian NewtonaTablica pierwiastków kwadratowychTablica pierwiastków sześciennychPodstawowe typy równańPostaci trójmianu kwadratowegoWielomianyUkłady równań liniowychLogarytm: definicje i własnościTablica logarytmów naturalnychTablica logarytmów dziesiętnychFunkcje trygonometryczne dowolnego kątaWykresy funkcji trygonometrycznychTablice funkcji trygonometrycznychFunkcje cyklometryczneCiąg arytmetyczny i geometrycznyŚrednieGranica ciąguPojęcie funkcjiGranica funkcji w punkcieBadanie przebiegu zmienności funkcjiWybrane własności funkcjiFunkcje: liniowa, kwadratowa i homograficznaFunkcje: wartość bezwzględna, signum, E(x)Monotoniczność funkcjiRachunek różniczkowyPochodne funkcji elementarnychRachunek całkowyCałki funkcji elementarnychElementarne przekształcenia funkcjiMacierze i wyznacznikiPodstawowe twierdzenia geometriiPodstawy geometriiKąty w różnym ujęciuWybrane przekształcenia geometryczneProstaPłaszczyznaTrójkątyCzworokątyKlasyfikacja wielokątówOkrągKoło i jego częściBryłyKrzywe drugiego stopniaWektoryDziałania na zbiorachElementy logikiRachunek zdań a rachunek zbiorów – analogieElementy kombinatorykiRachunek prawdopodobieństwaFIZYKAMIĘDZYNARODOWY UKŁAD JEDNOSTEK SIPodstawowe i uzupełniające jednostki międzynarodowego układu jednostek SIDefinicje jednostek podstawowych i uzupełniającychMECHANIKAKinematykaPodstawowe pojęcia z zakresu kinematykiPodstawowe wielkości kinematyczneRuch prostoliniowyRuch prostoliniowy jednostajnyRuch prostoliniowy jednostajnie przyspieszonyRuch prostoliniowy jednostajnie opóźnionyRzutyRuch jednostajny po okręguDynamikaZasady dynamiki punktu materialnegoZasada zachowania energiiZasada zachowania pęduZasada zachowania momentu pędu dla układu punktów materialnychPodstawowe wielkości i wzorySkładanie siłRozkładanie siłTarcieRuch okresowy – podstawowe wielkościWahadłaRuch drgający harmonicznyDrgania tłumione i wymuszone. Rezonans mechanicznyWielkości dynamiczne ruchu obrotowego bryłyPrzykłady momentów bezwładności bryłTwierdzenie SteineraZasady dynamiki dla ruchu obrotowegoZasada niezależności działania momentów siłZasada zachowania momentu pędu dla bryły sztywnejPole grawitacyjnePrawo powszechnej grawitacjiPrawa KepleraPrędkości kosmiczneTeoria względnościPrawo składania szybkościGęstość, ciężar właściwyCiśnieniePrawo PascalaPrawo ArchimedesaWarunki pływania ciałGazyPrzemiany gazowePrędkość średnia w gazieCieczeZJAWISKA CIEPLNETransport ciepłaTermodynamikaPrzemiany fazoweELEKTROSTATYKAWielkości charakteryzujące pole elektryczneŁączenie kondensatorówPrąd elektryczny stałyŁączenie oporówŁączenie ogniwPrąd zmiennyPole magnetyczneElektromagnetyzmFale elektromagnetyczneWłasności fal elektromagnetycznych i ich zastosowanieOPTYKAZwierciadłaSoczewkiPrzyrządy optyczneDyfrakcja i interferencjaAKUSTYKAPodział wrażeń słuchowychMECHANIKA KWANTOWACząstki elementarne (przykłady)FIZYKA ATOMOWABudowa atomu (model Bohra)Serie widmowe wodoruLiczby kwantoweFIZYKA JĄDROWARozpady promieniotwórczeASTRONOMIAJednostki astronomiczneOrientacja na niebieDobaMiesiącPory rokuFazy KsiężycaBudowa SłońcaBudowa ZiemiPlanetyStadia rozwoju WszechświataDiagram Hertzsprunga-RussellaPodstawowe stałe fizyczneAlfabet greckiCHEMIACHEMIA NIEORGANICZNAPodstawowe wielkości chemiczne, symbole i oznaczeniaAlfabet greckiLiczebniki greckie i łacińskieWielokrotności i podwielokrotności (uproszczone)Przedrostki jednostek miar SIWartości liczbowe niektórych stałych fizycznych i chemicznychOgólna charakterystyka atomuBudowa atomu a układ okresowy pierwiastkówCząstki elementarneMasa atomowaPodstawowe wielkości pierwiastkówMasy atomowe według danych IUPACGęstości, temperatury topnienia i wrzenia wybranych pierwiastkówWartości promieni atomowych i jonowych dla wybranych pierwiastków .AlotropiaWłasności pierwiastków poszczególnych grup układu okresowegoGazy szlachetne – helowceFluorowceTlenowceAzotowceWęglowceBorowceBerylowceLitowceTytanowceWanadowceChromowceManganowceŻelazo, kobalt, nikielPlatynowceMiedziowceCynkowceSkandowce i lantanowceAktynowceAtom w ujęciu kwantowymLiczby kwantoweKontur orbitaluReguły zabudowy orbitaliPromocja elektronówRozmieszczenie elektronów w atomachPrzemiany jądroweRodzaje rozpadówReguła uzgadniania równań reakcji jądrowychOpis ilościowy rozpaduSkład izotopowy pierwiastkówSzereg promieniotwórczy uranowyZastosowanie izotopów promieniotwórczychWiązania chemicznePodział wiązań chemicznychWiązanie wodoroweMoment dipolowyEnergia wiązaniaRoztworyCharakterystyka wodyRozpuszczalność stałych związków nieorganicznych w wodzieMieszaniny oziębiająceGęstość wodyGęstość d (g/cm3) wodnych roztworów kwasów, zasad i etanolu w temp. 20°CReakcje redoksPodstawowe pojęciaSzereg elektrochemiczny metaliSzereg wybranych półogniw – kolejność według wzrostu potencjałuStatyka chemicznaStałe trwałości kompleksów dla temperatury 25°CStałe dysocjacji nieorganicznych i organicznych kwasów i zasad dla temperatury 298 KLista popularnych wskaźników pHpH popularnych substancji i napojówIloczyn rozpuszczalności niektórych związków dla temperatury 298 KPrzykłady roztworów buforowychChemia barwWiadomości podstawoweBarwa płomieniaBarwne roztworyWłasności niektórych substancji ciekłychWłasności niektórych substancji stałychCharakterystyka związków nieorganicznych wybranych pierwiastkówSrebroGlinZłotoWęgielChromMiedźŻelazoManganAzotSódSiarkaCynkCharakterystyka wybranych związków organicznychParametry gazów rzeczywistychSamorzutność reakcji chemicznejWartości standardowych entropii i entalpii tworzeniaCiepło przemian fazowychFunkcje termodynamiczne związków organicznychCHEMIA ORGANICZNAIzomeria związków organicznychIzomeriaWęglowodorySzereg homologiczny n-alkanówSzereg homologiczny n-alkenówSzereg homologiczny n-alkinówZwiązki karbonylowePodstawowe aldehydySzereg homologiczny ketonówKwasy i estry organiczneNajważniejsze kwasy monokarboksyloweKwasy dikarboksyloweInne kwasyAminokwasyPodstawowe aminokwasy białkoweCukry – węglowodany, sacharydy Cn(H20)nPrzykłady cukrów prostychDwucukry – pochodne heksoz – C12H22OnPrzykłady dwucukrówPrzykłady wielocukrówPolimery i polikondensatyInformacje podstawoweOgólna charakterystyka podstawowych polimerów, kondensatów i kopolimerówPolimery – monomery – właściwościUproszczona identyfikacja płomieniowa tworzyw sztucznychLABORATORIUMŁaźnie grzejneŁaźnie i mieszaniny chłodząceSymbole zagrożeniaCHEMIA CZŁOWIEKASkład pierwiastkowy ciała ludzkiegoGEOCHEMIAWystępowanie pierwiastków we WszechświecieBudowa ZiemiZawartości wagoweŚrednia zawartość pierwiastkówSkład suchej atmosferySkład powietrzaIlość wody w zewnętrznych strefach ZiemiSkład chemiczny wód morskichSkład pierwiastkowy litosferyGEOGRAFIAELEMENTY ASTRONOMIISłońceKsiężycPlanety Układu SłonecznegoWymiary ZiemiZAGADNIENIA OGÓLNOGEOGRAFICZNEStrefy czasowe ZiemiPodział dziejów ZiemiNajważniejsze rodzaje skałRuchy górotwórczeNajgłębsze rowy oceanicznePółwyspyNajgłębsze depresjeMorfometria WszechoceanuPrzykłady trzęsień ZiemiPOLSKAGeografiaTerytorium i graniceUkład pionowy powierzchniWyższe szczyty górskie – KarpatyWyższe szczyty górskie – Sudety i Góry ŚwiętokrzyskieNajdłuższe jaskinieNajgłębsze jaskiniePowierzchnie zlewisk i dorzeczyNajwiększe rzekiNajwiększe i najgłębsze jezioraNajdłuższe kanałyNajwiększe sztuczne zbiorniki i stopnie wodneTemperatury powietrzaOpady atmosferyczneStan i ochrona środowiskaZasoby ważniejszych kopalin (2007 r.)Zasoby wodne i pobór wodyStan czystości rzek w 2007 roku (w % długości kontrolowanego odcinka)Stan czystości wybranych jeziorŚcieki przemysłowe i komunalneOczyszczalnie ścieków 2008Emisja głównych zanieczyszczeń powietrza 2007Parki narodowe 2008Rezerwaty przyrody 2008Największe parki krajobrazoweStruktura terytorialnaGminy 2008 r.Powiaty ziemskie 2008 r.Miasta na prawach powiatu (powiaty grodzkie) 2008 r.Województwa i ich stoliceLudność. Wyznania religijneLudność na podstawie spisówLudność Polski w latach 1946-2008Ludność według województw (31 XII 2008 r.)Ludność według płci i wieku (2008 r.)Bilans ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym (2008 r.)Ludność według poziomu wykształcenia (2006 r.)Miasta i ludność w miastach (2008 r.)Ludność wiejska (2008 r.)Ruch naturalny ludności na 1000 osób (2008 r.)Przyrost naturalny według województw (2008 r.)Przyrost naturalny w latach 1946-2008Współczynnik dzietności kobiet w latach 1960-2008Przeciętne dalsze trwanie życia (2008 r.)Migracje wewnętrzne ludności (2008 r.)Migracje zagraniczne ludności (2008 r.)Saldo migracji w latach 1946-2008Zgony niemowląt w latach 1946-2008Wyznania religijne w Polsce (2007 r.)Rynek pracyPracujący według sektorów własności (2007 r.)Pracujący według sekcji i działów (2008 r.)Bezrobocie (31 XII 2008 r.)Stopa bezrobocia rejestrowanego według województw (31 XII 2008 r.)TurystykaPrzyjazdy cudzoziemców do Polski (2007 r.)Rolnictwo. RybołówstwoPowierzchnia użytków rolnych (2008 r.)Powierzchnia zasiewów (2008 r.)Zbiory ziemiopłodów (2008 r.)Zbiory warzyw (2007 r.)Zbiory owoców (2007 r.)Pogłowie bydła według województw (czerwiec 2008 r.)Pogłowie trzody chlewnej według województw (lipiec 2008 r.)Pogłowie drobiu według województw w tys. sztuk (2005 r.)Ciągniki rolniczeZużycie nawozów mineralnychPołowy ryb morskich i słodkowodnych (2008 r.)PrzemysłProdukcja ważniejszych wyrobów (2007 r.)Surowce energetyczne (2007 r.)Bilans energii elektrycznej (2007 r.)Transport. ŁącznośćSieć komunikacyjna (2008 r.)Przewozy ładunków (2008 r.)Przewozy pasażerów (2008 r.)Tabor kolejowy (2008 r.)Morska flota transportowa (2008 r.)Przeładunek w portach morskich (2008 r.)Transport lotniczy (2008 r.)Dane o łączności (2008 r.)Handel zagranicznyObroty handlu zagranicznegoObroty handlu zagranicznego według grup krajów (2008 r.)Dynamika importu i eksportuImport ważniejszych towcrów (2028 r.)Eksport ważniejszych towarów (2008 r.)ŚWIATGeografiaPowierzchnia kontynentów i oceanówNajwiększe wyspy świataNajwyższe szczyty górskie według kontynentówNajdłuższe jaskinie świataNajgłębsze jaskinie świataNajdłuższe rzeki świataNajwiększe jeziora świataSztuczne zbiorniki wodnePowierzchnia. LudnośćPowierzchnia i ludność świataPowierzchnia, ludność i stolice państw świataNajwiększe zespoły miejskie świataRuch naturalny ludności świata (2007 r.)Ochrona środowiska naturalnego (2007 r.)Główne obszary chronionej przyrodyPracaLudność aktywna zawodowo w wieku 15 lat i więcejBezrobocie (grudzień 2007 r.)EdukacjaUczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studenci (2005/06 r.)Rolnictwo. Leśnictwo. RybołówstwoLudność aktywna zawodowo w rolnictwie (2005 r.)Zbiory zbóż (2007 r.)Powierzchnia upraw, zbiory i plony pszenicy (2007 r.)Powierzchnia upraw, zbiory i plony żyta (2007 r.)Powierzchnia upraw i zbiory jęczmienia (2007 r.)Powierzchnia upraw i zbiory owsa (2007 r.)Powierzchnia upraw, zbiory i plony kukurydzy (2007 r.)Powierzchnia upraw, zbiory i plony ryżu (2007 r.)Powierzchnia upraw, zbiory i plony buraków cukrowych (2007 r.)Powierzchnia upraw i zbiory ziemniaków (2007 r.)Powierzchnia upraw i zbiory bawełny (2007 r.)Powierzchnia upraw i zbiory tytoniu (2007 r.)Powierzchnia upraw i zbiory herbaty (2007 r.)Powierzchnia upraw i zbiory kawy (2007 r.)Zbiory innych roślin uprawnychPogłowie bydła (2007 r.)Pogłowie trzody chlewnej (2007 r.)Pogłowie wybranych zwierząt hodowlanych (2005 r.)Produkcja mięsa (2008 r.)Produkcja mleka krowiego (2007 r.)Produkcja jaj kurzych (2007 r.)Pozyskanie drewna (2006 r.)Połowy morskie i słodkowodne (2007 r.)PrzemysłWydobycie węgla kamiennego (2006 r.)Wydobycie ropy naftowej (2007 r.)Wydobycie gazu ziemnego (2006 r.)Produkcja stali surowej (2006 r.)Produkcja samochodów osobowych (2004 r.)Produkcja samochodów dostawczych (2004 r.)Produkcja energii elektrycznej (2007 r.)Produkcja cukru (2006 r.)Transport. ŁącznośćTransport kolejowy (2004 r.)Transport samochodowy (2006 r.)Transport lotniczy (2007 r.)Największe porty lotnicze świata (2005 r.)Porty lotnicze o największych przeładunkach towarów (2005 r.)Abonenci telefoniczni (2005 r.)Handel zagranicznyImport i eksport (2007 r.)Produkt krajowy brutto (2007 r.)BIOLOGIAKOMÓRKASkładniki nieorganiczne komórkiSkładniki organiczne komórkiZestawienie elementów komórki, opis ich budowy i najważniejszych funkcjiCharakterystyka mitozy i mejozyCykl życiowy komórkiPorównanie komórki eukariotycznej i prokariotycznejPorównanie oddychania beztlenowego i tlenowegoROŚLINYPorównanie sinic i glonówTkanki roślinnePokrój roślinyBarwniki roślinnePorównanie roślin nagonasiennych i okrytonasiennychBudowa i rodzaje nasionZWIERZĘTARodzaje tkanek zwierzęcychCZŁOWIEKUkład pokarmowyBudowa układu pokarmowegoZestawienie procesów trawiennych w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowegoSkładniki pokarmoweMetabolizm składników pokarmowychZestawienie poszczególnych witamin – ich rola w organizmie, źródła pozyskiwania i objawy niedoboruChoroby związane z układem pokarmowymUkład oddechowyBudowa układu oddechowegoMechanizmy wymiany gazowejPrzyczyny niewydolności układu oddechowegoUkład krążeniaBudowa i działanie układu krwionośnegoWażniejsze choroby układu krążeniaSkład i funkcje krwiWażniejsze choroby krwiSkład limfy i funkcje układu limfatycznegoUkład odpornościowySposoby nabywania odpornościReakcje odpornościowe w organizmieZestawienie roli poszczególnych leukocytów w reakcji odpornościowejZaburzenia pracy układu odpornościowegoUkład wydalniczyBudowa i funkcje nerek – zasadniczej części układu wydalniczegoProcesy zachodzące w poszczególnych częściach nefronuSkóraWarstwowa budowa skóry człowiekaGruczołyUszkodzenia i choroby skóryUkład ruchuBudowa szkieletu osiowegoElementy szkieletu obwodowegoPorównanie cech tkanki kostnej i chrzestnejBudowa i typy stawówChoroby układu szkieletowegoPodział mięśni człowiekaBudowa komórki mięśnia szkieletowegoWażniejsze mięśnie szkieletowe człowiekaSkurcz włókna mięśniowegoCechy włókien mięśniowychNarządy zmysłówBudowa okaWady wzroku i choroby oczuBudowa uchaChemiczne narządy zmysłówUkład nerwowy i hormonalnyBudowa neuronuPrzewodzenie impulsu przez neuron i przekazywanie sygnałów przez synapsęBudowa i funkcje mózgowiaPorównanie układu współczulnego i przywspółczulnegoRdzeń kręgowyUczenie sięZaburzenia funkcjonowania układu nerwowegoMechanizm reakcji stresowejRola hormonów, objawy nadmiaru lub niedoboruPorównanie działania układu nerwowego i hormonalnegoUkład rozrodczyCechy różnicujące ludzi różnych płciŻeński układ rozrodczyMęski układ rozrodczyRozwój zarodkowy i płodowyŁożysko – budowa i funkcjePrzebieg ciąży i poródZdrowie i chorobaDrobnoustroje jako czynniki chorobotwórczeChoroby wywoływane przez pierwotniakiChoroby wywoływane przez pasożytyGenetykaKod genetycznyPorównanie DNA i RNARealizacja informacji genetycznejBudowa chromosomówKariotyp człowiekaDziedziczenie płci i cech z nią sprzężonychMutacjeWażniejsze choroby będące skutkiem mutacji genowychZestawienie chorób będących skutkiem mutacji genomowychMetody inżynierii genetycznejOsiągnięcia i perspektywy inżynierii genetycznejEWOLUCJAHistoria poglądów na ewolucjęDowody ewolucjiZestawienie ważniejszych wydarzeń ewolucyjnychPowstawanie hominidówZestawienie porównawcze hominidówCechy ras ludzkich jako przystosowanie do warunków życiaZmiennośćEwolucjonizm współczesnyPowstawanie gatunkówPrawidłowości ewolucjiCzłowiek jako gatunek biologicznyEKOLOGIABioróżnorodnośćOgólna charakterystyka królestwPrzykłady adaptacji organizmów wobec różnych czynników środowiskaZależności między populacjamiObsz
ry chronione w PolsceParki narodowe w PolsceANEKSUkład okresowy pierwiastkówTablica rozpuszczalnościRozpuszczalność soli w wodziepH, pOH. Barwy podstawowych wskaźnikówLiczba ludności miast (2006)Gęstość zaludnienia w Polsce (2003)Rolnictwo – wykształcenie osób kierujących gospodarstwami rolnymiZmiana bezrobocia w Polsce (2003-2005)

pisanie pism urzędowych, maria łozińska, kamil kaszubski niemiecki, jakością, krzysztof pająk, jak wyglada 500 euro, koordynator ruchu naziemnego, twoje 5 minut agata, umowa o pracę czy zlecenie, joanna lazer opole

yyyyy