Szkolni przyjaciele. Matematyka. Podręcznik. Klasa 1. Część 1. Edukacja wczesnoszkolna

10,59

Opis

Poznaj nasz pomysł na szkołę! Komplet dwóch części podręczników do matematyki Szkolni Przyjaciele do klasy 1 to gwarancja realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej. W publikacji zaproponowano naukę podstaw matematyki i myślenia matematycznego jedną z najbardziej efektywnych metod nauczania tego przedmiotu – metodą prof. Jadwigi Hanisz. Najważniejsze cechy metody prof. Hanisz:nacisk na konstruktywistyczny model nabudowywania wiedzy na już posiadanej, aby wzmacniać zaangażowanie uczniów i budzić ich aktywność,stwarzanie sytuacji problemowych,pozwalanie dzieciom na wykonywanie obliczeń własnymi sposobami oraz na samodzielne dochodzenie do rozwiązania zadania,zachęcanie uczniów do dyskusji, w czasie której mogą pytać, tłumaczyć, objaśniać, argumentować i uzasadniać swój sposób rozwiązania zadania,ćwiczenie sprawności rachunkowej, porządkowania wiedzy i logicznego myślenia,powtarzanie z dziećmi poznanego materiału w różnych formach,wprowadzanie stałych elementów zajęć utrwalających wiedzę oraz umiejętności praktyczne.W części pierwszej podręcznika, przeznaczonej na szesnaście tygodni nauki, uczniowie utrwalają znajomość liczb od 0 do 10 poznanych podczas rocznego przygotowania przedszkolnego. Doskonalą umiejętności w zakresie:rozumienia orientacji przestrzennej i cech wielkościowych,znajomości pojęcia liczby i posługiwania się liczbami (poznają i ćwiczą dodawanie i odejmowanie),czytania tekstów matematycznych (rozwiązują zadania),pojęć kształtowanych intuicyjnie, użytecznych w sytuacjach życiowych (poznają i liczą pieniądze, uczą się ważyć produkty, odmierzać płyny, mierzyć długości linijką).Powyższy opis pochodzi od wydawcy.Podręczniki dla przedszkolaków, szkół podstawowych i średnich, zarówno liceów, techników jak i szkół zawodowych. Do tego pomoce dydaktyczne dla nauczycieli wszystkich szczebli.

pan patryk, na jakiej stronie sprawdza się wyniki matur, ukryj info, klasa 7 przedmioty, bhp gdańsk

yyyyy