Matematyka Próbne arkusze maturalne Matura 2010-2012

16,39

Opis

Wprowadzenie obowiązku zdawania matury z matematyki na poziomie podstawowym od 2010 roku spowodowało istotne zmiany dotyczące egzaminu. Zmianie uległa struktura egzaminu, zakres treści sprawdzanych na egzaminie i czas trwania egzaminu.W odpowiedzi na nowe wymagania proponujemy zaktualizowaną, precyzyjnie dostosowaną do tych zmian publikację Matematyka. Próbne arkusze maturalne. Matura 2011, zawierającą 11 próbnych arkuszy maturalnych na poziomie rozszerzonym, które pozwolą uczniom skutecznie przygotować się do matury.Do wszystkich zadań podano odpowiedzi oraz wskazówki do zadań trudniejszych.11 arkusz zawiera przykładową propozycję schematu oceniania.Warto korzysztać z Próbnych arkuszy maturalnych Matura 2011 ponieważ:• kształtują umiejętności niezbędne na egzaminie• zawierają praktyczne wskazówki i rozwiązania zadań• zawierają rzetelne i precyzyjne odpowiedzi

spuźnienie, 26 marca, activ tomasz pacholczyk, studia maklerskie

yyyyy