Mathcad. Zbiór zadań dla inżynierów

46,79

Opis

Poznaj Mathcada – najlepsze narzędzie do obliczeń inżynierskichNiezbędna teoria w zasięgu rękiPraktyczne przykłady zastosowańZadania prezentujące funkcje programuMathcad to wszechstronny program komputerowy do przeprowadzania obliczeń matematycznych i wizualizacji ich wyników. Jego możliwości i elastyczność sprawiły, że narzędzie zdobyło rzeszę wiernych użytkowników oraz znalazło szereg zastosowań w różnych dziedzinach nauki i techniki. Jak każde złożone oprogramowanie, Mathcad wymaga nauki, a tę najlepiej prowadzić na praktycznych przykładach.Książka zawiera 30 ciekawych, obszernych zadań, z których każde jest poświęcone innemu problemowi inżynierskiemu, matematycznemu lub naukowemu. Rozwiązywanie kolejnych ćwiczeń umożliwia stopniowe zapoznawanie się ze sposobem tworzenia arkuszy obliczeniowych w programie Mathcad. Zaproponowane zadania mają dużą wartość popularnonaukową, w przystępny sposób prezentują szeroki zakres zagadnień, w których stosowane są techniki komputerowego wspomagania obliczeń.Zbiór zadań jest przeznaczony do wykorzystania na kursach i zajęciach dydaktycznych prowadzonych na wczesnych latach studiów. Teoria potrzebna do wykonania każdego ćwiczenia została podana w jego wstępie, nie jest więc potrzebne korzystanie z innej literatury. Ponadto w opisach rozwiązań uwzględniono sposoby, w jakie można skontrolować poprawność działania utworzonego arkusza kalkulacyjnego, dzięki czemu książka może posłużyć również do samodzielnej pracy z oprogramowaniem Mathcad.Zadania opracowano pod kątem rozwiązywania w dwóch wersjach programu Mathcad, najnowszej Prime oraz starszej 15, wciąż dostępnej w sprzedaży i nadal bardzo popularnej.Spis treści:Wprowadzenie 9CZĘŚĆ I. ZADANIA 15Zadanie 1. Obliczenia zwarciowe szynoprzewodów 17Cel zadania 17Wstęp 17Realizacja zadania 19Zadanie 2. Obliczenia parametrów silnika wiatrowego małej elektrowni 21Cel zadania 21Wstęp 21Warunki środowiskowe 22Parametry silnika wiatrowego 24Rachunek ekonomiczny 25Realizacja zadania – część 1. 26Realizacja zadania – część 2. 26Realizacja zadania – część 3. 27Zadanie 3. Obliczenia mocy napędu przenośnika taśmowego 28Cel zadania 28Wstęp 28Realizacja zadania – część 1. 32Realizacja zadania – część 2. 33Zadanie 4. Układy kombinacyjne i układy PSR 34Cel zadania 34Wstęp 34Układy kombinacyjne 34Układy PSR 36Realizacja zadania – część 1. 37Realizacja zadania – część 2. 38Zadanie 5. Kwadrat magiczny nieparzystego rzędu 40Cel zadania 40Wstęp 40Realizacja zadania – część 1. 43Realizacja zadania – część 2. 44Zadanie 6. Kalendarz 45Cel zadania 45Wstęp 45Kongruencja Zellera 45Metoda Meeusa-Jonesa-Butchera 46Rok przestępny i liczba dni w miesiącu 47Realizacja zadania – część 1. 48Realizacja zadania – część 2. 49Realizacja zadania – część 3. 50Realizacja zadania – część 4. 50Sposób 1. – funkcja warunkowa if 50Sposób 2. – poszukiwanie elementów zerowych funkcją match 51Realizacja zadania – część 5. 52Zadanie 7. Modulacja PWM 53Cel zadania 53Wstęp 53Realizacja zadania – część 1. 57Realizacja zadania – część 2. 58Zadanie 8. Wykresy krzywych parametrycznych 59Cel zadania 59Wstęp 59Klotoida 60Krzywe Lissajous 60Tajemnicze krzywe 61Spirala Fermata 63Krzywe Béziera 64Realizacja zadania – uwagi ogólne 65Realizacja zadania – klotoida 66Realizacja zadania – krzywe Lissajous 66Realizacja zadania – tajemnicze krzywe 67Realizacja zadania – spirala Fermata 68Realizacja zadania – krzywe Béziera 69Zadanie 9. Anaglify 71Cel zadania 71Wstęp 71Anaglif w skali szarości 72Anaglif kolorowy 73Realizacja zadania – część 1. 73Realizacja zadania – część 2. 74Zadanie 10. Astrologiczna tablica wróżb 75Cel zadania 75Wstęp 75Realizacja zadania – część 1. 77Realizacja zadania – część 2. 78Realizacja zadania – część 3. 79Zadanie 11. Parametry energii elektrycznej 80Cel zadania 80Wstęp 80Realizacja zadania – część 1. 85Interpretacja sygnatur czasowych 86Generowanie wektora czasu 87Wektory napięcia i prądu 87Realizacja zadania – część 2. 87Realizacja zadania – część 3. 88Realizacja zadania – część 4. 89Zadanie 12. Nieliniowe oscylatory drugiego rzędu 90Cel zadania 90Wstęp 90Oscylator van der Pola 91Oscylator Lotki-Volterry 93Oscylator Mathieu 93Oscylator Duffinga 93Realizacja zadania – część 1. 94Realizacja zadania – część 2. 95Oscylator van der Pola 98Oscylator Lotki-Volterry 98Oscylator Mathieu 98Oscylator Duffinga 98Zadanie 13. Układ Lorenza 100Cel zadania 100Wstęp 100Realizacja zadania – część 1. 104Realizacja zadania – część 2. 105Realizacja zadania – część 3. 106Realizacja zadania – część 4. 106Zadanie 14. Rozkład pola magnetycznego prądu stałego 107Cel zadania 107Wstęp 107Realizacja zadania – część 1. 109Realizacja zadania – część 2. (tylko Mathcad 15) 111Zadanie 15. Systemy funkcji iterowanych 113Cel zadania 113Wstęp 113Zbiór punktów 116Metoda liczb zespolonych 117Metoda macierzy komórkowych 117Mapa kolorów 118Realizacja zadania – część 1. 120Metoda liczb zespolonych 121Metoda macierzy komórkowych 121Realizacja zadania – część 2. 122Zadanie 16. Prosty generator melodii 124Cel zadania 124Wstęp 124Realizacja zadania – część 1. 127Realizacja zadania – część 2. 127Realizacja zadania – część 3. 128Zadanie 17. Spektrogram dźwięku 130Cel zadania 130Wstęp 130Wykres konturowy 135Obraz rastrowy JPG 136Realizacja zadania – część 1. 138Realizacja zadania – część 2. 138Realizacja zadania – część 3. 139Realizacja zadania – część 4. 140Realizacja zadania – część 5. 141Zadanie 18. Dolnoprzepustowy filtr cyfrowy 142Cel zadania 142Wstęp 142Realizacja zadania – część 1. 146Realizacja zadania – część 2. 146Realizacja zadania – część 3. 147Zadanie 19. Płatek Kocha 149Cel zadania 149Wstęp 149Realizacja zadania – część 1. 152Realizacja zadania – część 2. 152Realizacja zadania – część 3. 154Zadanie 20. Ciąg Fibonacciego 156Cel zadania 156Wstęp 156Realizacja zadania – część 1. 158Realizacja zadania – część 2. 159Zadanie 21. Poszukiwanie liczb pierwszych 161Cel zadania 161Wstęp 161Realizacja zadania – część 1. 165Realizacja zadania – część 2. 166Realizacja zadania – część 3. 167Realizacja zadania – część 4. 168Realizacja zadania – część 5. 169Zadanie 22. Liczby rzymskie i dziesiętne 171Cel zadania 171Wstęp 171Zamiana liczby dziesiętnej na rzymską 172Zamiana liczby rzymskiej na dziesiętną 172Realizacja zadania – część 1. 173Realizacja zadania – część 2. 174Zadanie 23. Funkcja Lamberta 175Cel zadania 175Wstęp 175Realizacja zadania – część 1. 177Realizacja zadania – część 2. 178Realizacja zadania – część 3. 179Realizacja zadania – część 4. 181Realizacja zadania – część 5. 182Zadanie 24. Kłótliwi goście 184Cel zadania 184Wstęp 184Realizacja zadania – część 1. 187Realizacja zadania – część 2. 188Zadanie 25. Kod kreskowy ITF 189Cel zadania 189Wstęp 189Realizacja zadania – część 1. 192Realizacja zadania – część 2. 193Realizacja zadania – część 3. 194Realizacja zadania – część 4. 194Zadanie 26. Rzut ukośny 196Cel zadania 196Wstęp 196Realizacja zadania – część 1. 199Realizacja zadania – część 2. 200Realizacja zadania – część 3. 201Zadanie 27. Dwójnik reaktancyjny LC 203Cel zadania 203Wstęp 203Realizacja zadania – część 1. 205Realizacja zadania – część 2. 206Realizacja zadania – część 3. 206Zadanie 28. Przestrzenny rozkład gwiazd w gromadzie Plejady 209Cel zadania 209Wstęp 209Tworzenie stereopary 210Gromada otwarta M45 212Astronomiczne jednostki miar 212Realizacja zadania – część 1. 213Realizacja zadania – część 2. 215Realizacja zadania – część 3. 216Zadanie 29. Chaotyczne szyfrowanie obrazów 218Cel zadania 218Wstęp 218Realizacja zadania – część 1. 221Realizacja zadania – część 2. 224Realizacja zadania – część 3. 225Realizacja zadania – część 4. 225Zadanie 30. Steganografia 227Cel zadania 227Wstęp 227Ukrywanie obrazu 228Ukrywanie tekstu 229Konwersja liczb binarnych i dziesiętnych 232Realizacja zadania – uwagi ogólne 233Realizacja zadania – część 1. 233Realizacja zadania – część 2. 234Realizacja zadania – część 3. 235Realizacja zadania – część 4. 236Realizacja zadania – część 5. 237Realizacja zadania – część 6. 238CZĘŚĆ II. PRZYKŁADY 241Przykład 1. Jednostki użytkownika i skalowanie wyniku 243Przykład 2. Operatory logiczne 246Przykład 3. Zmienne zakresowe 247Przykład 4. Tworzenie funkcji użytkownika 249Przykład 5. Łączenie operacji arytmetycznych i logicznych 251Przykład 6. Tworzenie wykresów dwuwymiarowych 254Funkcja o niezdefiniowanym argumencie wejściowym 254Zmienna zakresowa 255Wektory danych 256Macierze danych 256Wiele krzywych na jednym wykresie 257Powielanie punktów wstawienia 257Pomocnicza oś Y 258Przykład 7. Tworzenie wektorów o zadanym rozkładzie elementów 260Przykład 8. Wykresy trójwymiarowe i specjalne 262Wykres opisany trzema wektorami 262Wykresy opisane pojedynczą macierzą 264Wykresy opisane trzema macierzami 264Wykres pola wektorowego opisany macierzą zespoloną 266Przykład 9. Operator programu i programowanie 268Zmiennej… przypisz wartość… 270Uaktualnij wartość zmiennej… 271Dla każdej wartości zmiennej… z przedziału… wykonaj… 271Tak długo jak… wykonuj… 272Jeżeli… to…; w pozostałych przypadkach… 272Zakończ aktualne wywołanie pętli / działanie pętli / program 275Jeżeli… spowoduje błąd, to wtedy… 277Zgłoś błąd 278Przykład 10. Programowanie rekurencyjne 279Przykład 11. Solve Block 281SPIS FUNKCJI WBUDOWANYCH 285Spis funkcji wbudowanych 287DODATKI 325Dodatek A. Przedrostki wielokrotności i podwielokrotności 327Dodatek B. Szybka transformacja Fouriera 328Dodatek C. Struktura obrazów rastrowych 333O autorze: Dr inż. Tadeusz Białoń jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jego zainteresowania naukowe obejmują zastosowania teorii sterowania i systemów w napędzie elektrycznym oraz jakość energii elektrycznej w instalacjach oświetleniowych z nowoczesnymi źródłami światła. W swoich badaniach stosuje różne techniki komputerowego wspomagania obliczeń, między innymi przy wykorzystaniu programu Mathcad. Od wielu lat prowadzi również zajęcia dydaktyczne z użyciem tego programu, między innymi w ramach przedmiotów: programy wspomagania obliczeń inżynierskich oraz informatyka w inżynierii elektrycznej.

krystyna mazur, noga rysunek, bezpłatną próbka, rafał krawczyk, akademia krakowska opinie, agata kruk, sap warszawa, e-kreski, nagłówek listu, opis człowieka po niemiecku, doktor toruń, identyfikator zobowiazania, fizyka działy, kiedy wybiera się specjalizację na studiach, wytrwałość i upór w dążeniu do celu, do ktorej matury, chudy ang, lewo po niemiecku, szkoła gastronomiczna gdańsk, na raz

yyyyy