Life Advanced Student’s Book +DVD

192,16

Opis

C1Sześciopoziomowy kurs oparty na fascynujących tekstach, fotografiach, filmach National Geographic, których niepowtarzalne połączenie, ze skrupulatnie opracowanymi zadaniami do każdego etapu lekcji tworzy materiał dydaktyczny unikalny w swym charakterze. To praktyczny kurs, którego naczelnym celem jest rozwój kompetencji językowych. Uczący się opanowują gramatykę, słownictwo, wymowę, funkcje językowe i poszczególne umiejętności dzięki starannie zaplanowanym zadaniom komunikacyjnym. Sekcje Real life prezentują funkcje językowe w wyraźnym kontekście, dają możliwość ich stopniowego wyćwiczenia, aby swobodnie z nich korzystać w rzeczywistych sytuacjach. Starannie opracowany program rozwoju umiejętności krytycznego myślenia pomaga wykształcić umiejętność wielopłaszczyznowego rozumienia tekstu. Słownictwo wprowadzane jest w grupach tematycznych. Kluczowe słownictwo jest utrwalane w sekcjach Word focus, a sekcje Word building pomagają rozbudowywać zasób słownictwa zapoznając uczących się z regułami angielskiego słowotwórstwa.

warszawa głowna, say say say, project manager jakie studia, kurs pedagogiczny łódź, wnioskowanie prawnicze

yyyyy