Język angielski. Big English Starter. Szkoła podstawowa. Podręcznik (2014)

53,53

Opis

Big English to nowy, siedmiopoziomowy kurs dla dzieci w wieku 6-12 lat, które uczą się angielskiego w intensywny sposób. Kurs ma niezwykle kolorową szatę graficzną, pełną rysunków i fotografii i stawia na naukę przez zabawę. Zawiera mnóstwo gier, piosenek i motywujących tematów. Wykorzystuje naturalną ciekawość świata dzieci, wprowadzając w każdym rozdziale lekcje typu CLIL (Content and Language Integrated Learning), zawierające elementy międzyprzedmiotowe. Mocnym atutem Big English jest nacisk na samoocenę i ewaluację (Assessment for Learning) – nauczyciel pomaga uczniom dostrzec ich postępy i zaszczepia w nich poczucie sukcesu. Kurs wspomaga także rozwój umiejętności 21 wieku, takich jak bycie kreatywnym, myślenie krytyczne czy współpraca w grupie.Przeznaczony jest dla grup z większą liczbą godzin angielskiego.

język koreański nauka, magdalena trzcińska, aplikacje do nauki angielskiego za darmo, czestochowa wieczorek, helios siedlce kino, nowy ład edukacja, architect solution, jak się przygotować do matury, fb korwin, nie mają, hotel angielski warszawa, girar, marta dzikowska, osob, doradztwo zawodowe podstawa programowa, sunrise system bydgoszcz, studia a staż pracy, powinno być

https://salc.uw.edu.pl/index.php/SALC/article/download/257/166/712