FRANKENSTEIN

27,30

Opis

Książka Frankenstein + CD audio.Poziom zaawansowania 4 : Upper intermediate (1800 headwords) B2 FCETreść:Powieść „Frankenstein” autorstwa Marry Shelley w skróconej i uproszczonej wersji.Zakres gramatyczny:Verbs – Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future Continuous, Future Perfect, get something, done, would for willingness/refusal, Third conditional wish, if only, be used to/get used to, used to and would, Phrasal verbs, All passive formsSentence types – Relative clauses: embedded, defining, Responses with so/neither/nor, Emphatic structures with what, sentences Conditionals with may/might, Clauses of concession: even, though, in spite of, despite, Complex sentences with more than one subordinate clause, Inversion after hardly, no sooner etc, -ing/wh- clause as subjectStruktura:Prezentowana historia podzielona jest na rozdziały oraz poprzedzona ilustrowaną prezentacją bohaterów opowieści i dwustronicową sekcją Before You Read Activities zawierającą ćwiczenia wprowadzające czytelnika w tekst książki pod kątem słownictwa i gramatyki.W lepszym rozumieniu tekstu pomagają glosariusze z tłumaczeniami wybranych słówek umieszczone w dolnej części każdej strony.Po każdym rozdziale następuje czterostronicowa sekcja After-Reading Activities podsumowująca rozdział pod kątem treści prezentowanej historii, a także gramatyki, słownictwa i poznanych form językowych, a ponadto wspomagająca rozwój umiejętności czytania ze zrozumieniem i skutecznego zapamiętywania.W końcowej części książki znajduje się ośmiostronicowa sekcja Focus on prezentująca ciekawe informacje związane z życiem i twórczością Marry Shelley, szczegółami powstania powieści o doktorze Frankensteinie oraz różnymi aspektami kulturowymi stworzonej przez niej postaci.Książkę zamyka sekcja Test yourself sprawdzająca ogólny poziom zrozumienia i zapamiętania przeczytanej historii, oraz poznanych form językowych, a także sekcja Syllabus zawierająca zwięzły opis zamierzeń dydaktycznych realizowanych w książce.Bogata szata graficzna (w tym ilustracje wykonane przez uznanych ilustratorów książek o światowej sławie) stanowi doskonały komentarz wizualny do przedstawionej historii i sprzyja lepszemu zrozumieniu słownictwa i wyrażeń znajdujących się w tekście.Książka stanowi doskonałe narzędzie konsolidujące kompetencje i sprawności językowe dzieci i młodzieży obejmujące umiejętność czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia.

belly dance warszawa, iwanczuk, edyta michalska, sposób śpiewania zbliżony do mowy, funkcje trygonometryczne tabelka, szkoły policealne katowice, rozszerzona matma, agata nowacka, rotkiel maria, emerytura 40 lat pracy wiek 60 lat, dojad, będzin targ, wrastanie włosów, otomin, jak zatrudnić pracownika na umowę zlecenie, gdańsk wrocław odległość, pogoda kojarzona z listopadem, fitness sandra

yyyyy