Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.35

9,50

Opis

Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujących do egzaminu przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.35: Planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w organizacji. Zadania egzaminacyjne opracowane zostały zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz zgodnie z przyjętą strukturą egzaminu potwierdzajacego kwalifikację A.35. Zbiór zawiera 22 przykładowe zadania sprawdzające nabyte umiejętności, z jakimi uczeń może spotkać się w czasie egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.35. w jego części praktycznej oraz 6 testów składających się z 40 zadań do części pisemnej egzaminu. Zaproponowane zadania do etapu pisemnego zawierają testy wielokrotnego wyboru.

Ćwiczenia pt. Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.35 – zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia nie podlegają procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. z 2004 r., nr 25, poz. 220).

szacowanie wartości, psychologia gdzie studiować, 17 letnia paulina, biblioteka cyfrowa uniwersytetu warszawskiego, cielimowo, wyzsza szkola biznesu i nauk o zdrowiu, kiedy przechodzimy na zdalne

yyyyy