Wielka gramatyka języka angielskiego

7,12

Opis

Wielka gramatyka języka angielskiego to książka niezbędna każdemu uczniowi, który chce mieć dobre oceny z języka angielskiego i żadnych problemów z klasówkami, testami czy egzaminem.Zawiera przegląd wszystkich zagadnień gramatycznych, przedstawionych zwięźle, prosto i zrozumiale, z łatwymi do zapamiętania i sensownie objaśnionymi przykładami. Są tutaj informacje o czasach gramatycznych i ich zastosowaniu, okresach warunkowych, stronie biernej, czasownikach modalnych, najważniejsze czasowniki nieregularne ze wszystkimi formami, a także tematy związane z częściami mowy.Wszystko to w ładnej, przyjemnej dla oka dwukolorowej oprawie graficznej.Polecamy na co dzień wszystkim uczniom!Spis treściWielka gramatyka język angielskiegoVerb (czasownik)Wiadomości wstępneThe Present Simple TenseZastosowanieFormaThe Present Continuous TenseZastosowanieFormaThe Present Perfect TenseZastosowanieFormaThe Present Perfect ContinuousZastosowanieFormaThe Past Simple TenseZastosowanieFormaThe Past Continuous TenseZastosowanieFormaThe Past Perfect TenseZastosowanieFormaThe Past Perfect Continuous TenseZastosowanieFormaFormy wyrażania przyszłościThe Present Simple TenseThe Present Continuous TenseBe going toThe Future Simple TenseZastosowanieFormaThe Future Continuous TenseZastosowanieFormaThe Future Perfect TenseZastosowanieFormaThe Future Perfect Continuous TenseZastosowanieFormaThe Conditional (okres warunkowy)Conditional 0Conditional IConditional IIConditional IIIThe Passive Voice (strona bierna)FormaZastosowanieReported Speech (mowa zależna)Modal Verbs (czasowniki modalne)Can, could i be able toCould i was able toCould (do) i could have (done)Must, cant, cant have (done), must have (done)May, may have (done), might, might have (done)Neednt i neednt have (done)Should i should have (done)The Subjunctive (tryb łączący)FormaZastosowanieBezokolicznik i forma -ingBezokolicznik czy -ingArticles (przedimki)Indefinite Article (przedimek nieokreślony) a (an)ZastosowanieDefinite Article (przedimek określony) theZastosowanieNoun (rzeczownik)Adjective (przymiotnik)Stopniowanie przymiotnikówFormaAdverb (przysłówek)FormaStopniowanie przysłówkówKonstrukcje z przysłówkamiPossessive Adjectives And Pronouns (przymiotniki i zaimki dzierżawcze)Zastosowanie przymiotników dzierżawczychZastosowanie zaimków dzierżawczychPersonal Pronouns (zaimki osobowe)Reflexive Pronouns (zaimki zwrotne)Relative Clauses (zdania względne)Defining relative clauses (określające)Non-defining relative clauses (nieokreślające)Irregular Verbs (czasowniki nieregularne)Informacje dodatkoweComment TagsQuestion TagsPassive VoiceReported SpeechIrregular PluralAdjecitvesPronounsConditionalsPrepositions

tortor torun, magdalena garbowska, mateusz stańczak, jan kochanowski jaka epoka, mirosław wróbel

yyyyy