Technologia Informacyjna Nie Dla Uczniów Podręcznik Z Płytą Cd

8,25

Opis

Podręcznik do przedmiotu technologia informacyjna przeznaczony dla uczniów liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników, zgodny z Podstawa programową tego przedmiotu. Technologia informacyjna opiera się na informatyce, wykorzystując praktycznie jej narzędzia i możliwości w różnych dziedzinach życia. Książka ta może zatem stanowić również źródło wiedzy oraz narzędzie wspomagające zdobywanie wiadomości i umiejętności z zakresu zastosowań informatyki dla szerokiego kręgu odbiorców. Mogą z niej korzystać także studenci kierunków nieinformatycznych, nauczyciele różnych przedmiotów, jak również osoby, które samodzielnie lub na kursach chcą nabyć umiejętność posługiwania się komputerem i wykorzystać jego możliwości w codziennej pracy. Zagadnienia omawiane w książce pozwalają krok po kroku osiągać coraz wyższy stopień wtajemniczenia i dzięki temu rozwiązywać różnorodne problemy. Mogą nimi być przykładowo: napisanie listu lub podania, zaprojektowanie papieru firmowego lub reklamówki instytucji, przeprowadzenie kalkulacji dowolnego przedsięwzięcia, korzystanie z zasobów i usług Internetu, pracy w lokalnej sieci komputerowej itd.Zalety tej książki:- prosty, przystępny język;- zebranie w jednym miejscu informacji z różnych obszarów wiedzy informatycznej;- przedstawienie zagadnień w zwartej, treściwej formie;- łatwość wyszukiwania potrzebnych informacji,pozwalają ją traktować jako praktyczne narzędzie wspomagające wykorzystanie komputera w różnych dziedzinach życia.Na dołączonej płycie znajdują się materiały niezbędne do wykonania ćwiczeń, a także dodatkowe zadania do wybranych podrozdziałów.Nr dopuszczenia: 26/07

partycje matematyka, cyforwe, co to partykuła, umlub akademik, najlepsza aplikacja do nauki niemieckiego

yyyyy