technikum”

15,90

Opis

Podręcznik jest przeznaczony do nauczania w zawodzie technik budownictwa. Przedstawia treści z zakresu kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz B.33.5. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych. W książce omówiono przygotowanie i wykonywanie robót rozbiórkowych oraz roboty wyburzeniowe. Na końcu rozdziałów i działów znajdują się pytania sprawdzające stopień opanowania materiału oraz ćwiczenia rozwijające umiejętności.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.Podręczniki dla przedszkolaków, szkół podstawowych i średnich, zarówno liceów, techników jak i szkół zawodowych. Do tego pomoce dydaktyczne dla nauczycieli wszystkich szczebli.

euro w czechach, manager restauracji, ekonomia uj, anna grzywaczewska

yyyyy