Świat chemii. Podręcznik. Klasa 8. Szkoła podstawowa

26,60

Opis

Część 2 podręcznika Świat chemiiklasa 8 została poświęcona kwasom, zasadom i solom, z których jest zbudowana litosfera, a także związkom węgla: węglowodorom, pochodnym węglowodorów i substancjom o znaczeniu biologicznym.W podręczniku ujęte zostały wszystkie wymagania podstawy programowej oraz nowe treści takie jak: pojęcie elektroujemności, katalizatora, znajdują się w podręczniku.Treść została przedzielona śródtytułami w formie pytań, a każdy z krótkich bloków tekstowych odpowiada na zadane wcześniej pytanie. Krótkie bloki tekstu to forma, do której uczniowie, korzystający na co dzień z Internetu, są przyzwyczajeni. Ułatwia im to zapoznawanie się z materiałem w odpowiednim dla nich tempie.Każde doświadczenie jest uzupełnione o schematyczny rysunek i barwną fotografię, która w połączeniu z opisem pokazuje krok po kroku przebieg doświadczenia. Uczeń dokładnie widzi, jakie procesy zachodzą podczas danego doświadczenia, nawet kiedy w szkole nie można go przeprowadzić.W podręczniku zostały wskazane możliwości pozyskiwania dodatkowej wiedzy, zaproponowano wiele doświadczeń, w tym również doświadczenia do wykonania przez uczniów w domu. Dzięki temu uczeń kształci umiejętności praktyczne.Język przekazu, dostosowany do wieku i poziomu umiejętności uczniów, ułatwia zrozumienie chemii.Treść podręcznika została podzielona na działy, w których znajdują się stałe elementy.Graficzne wprowadzenie ma zainteresować materiałem omawianym w danym dziale.Część głównatematu została podzielona na krótkie fragmenty, które rozpoczynają się pytaniem. Temat zilustrowano schematami i zdjęciami doświadczeń chemicznych.Podsumowaniezawiera definicje nowych pojęć. Na końcu każdego z tematów pod hasłem: Sprawdź, czy wiesz i rozumiesz znajdują się pytania i zadania służące zbadaniu zrozumienia przez ucznia omawianego w tekście problemu. Pod hasłem Dowiedz się więcej umieszczono pytania i polecenia prowokujące do wyszukiwania wiadomości, które w istotny sposób poszerzą wiedzę ucznia na temat otaczającego go świata. Domowe laboratorium zawiera propozycję prostych eksperymentów, które UCZEŃ może wykonać w domu za pomocą przedmiotów codziennego użytku, oczywiście PO UZYSKANIU ZGODY RODZICÓW!Krótkie, ciekawe artykuły Czy wiesz, że…z dziedziny ekologii, historii chemii, jej zastosowań mają zainteresować i sprowokować do poszukiwania dodatkowych informacji.Bogato ilustrowane, zwięzłePodsumowaniena koniec działupomaga uporządkować i utrwalić zdobytą wiedzę, w myśl łacińskiej sentencji repetitio mater studiorum est, czyli powtarzanie jest matką wiedzy. Test do działu składa się z pytań testowych jednokrotnego wyboru (odpowiedzi znajdują się na końcu podręcznika), rozwiązanie testu pozwala uczniowi ocenić, jak jest przygotowany przed sprawdzianem.Sprawdź się zawiera zadania sprawdzające zagadnienia nie tylko omawiane w danym rozdziale, lecz pozwalają wracać do wcześniej zdobytych wiadomości i umiejętności. Na zakończenie każdej z części podręcznika zamieszczono Test końcowy. Podręcznik dodatkowo zawiera elementy, które zwiększają komfort użytkowania: układ okresowy pierwiastków chemicznych na alonżu, tabelę rozpuszczalności, szeregi homologiczne, indeks pojęć, do każdego działu stronę działową zawierającą pytania dotyczące zawartości danego działu.Działy w podręczniku:6. Wodorotlenki i kwasy7. Sole8. Węglowodory9. Pochodne węglowodorów10. Między chemią a biologią

szkoła wyższa poznań, liceum im kopernika warszawa, python język, dobre uzasadnienie zmiany promotora, nauka pianina, nieruchomości online gdańsk, wyszków praca, jestem miły dla ludzi którzy są mili dla mnie, kozłowski tomasz

yyyyy