Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Podręcznik do religii do klasy 1 szkoły podstawowej

7,99

Opis

Podręcznik został podzielony na sześć części i zawiera 50 jednostek tematycznych

Treści zawarte w podręczniku i struktura jednostki lekcyjnej uwzględnia możliwości percepcyjne sześciolatków. Poszczególne zagadnienia ukazano w sposób zrozumiały dla dziecka tak‚ aby poznało ono podstawowe prawdy wiary‚ pogłębiło świadomość potrzeby bycia dzieckiem Bożym i zrozumiało istotę przyjaźni z Bogiem.Punktem wyjścia do przeprowadzenia zajęć jest codzienne doświadczenie dziecka‚ a następnie łagodne przejście w wymiar religijny. W treści podręcznika szczególny nacisk położony jest na podmiotowość ucznia oraz indywidualizację procesu edukacyjnegoPodręcznik został podzielony na sześć części i zawiera 50 jednostek tematycznych. Każda z nich rozmieszczona jest na dwóch kolorowych stronach.Struktura jednostki lekcyjnej:* Temat lekcji – wprowadza uczniów tematykę lekcji‚ pozwala na samodzielne zastanowienie się nad istotą zagadnienia.* Cytaty biblijne – wybrane‚ krótkie cytaty są łatwe do zapamiętania izrozumienia dla uczniów. Wprowadzają ich w świat Pisma Świętego i przygotowują do samodzielnej lektury Biblii. Cytaty zostały zaznaczone na niebiesko – pozwala to na ich szybkie odnalezienie na stronie i sprawia‚ że dzieciom łatwiej jest zrozumieć‚ że są one wyjątkowe – napisane pod natchnieniem Ducha Świętego.* Krótkie komentarze – stanowią podsumowanie najistotniejszego przesłania zawartego w treści katechezy. Dzięki nim uczniowie przeglądając podręcznik‚ mogą szybko przypomnieć sobie treść katechezy. Zamknięcie tematu lekcji w kilku zdaniach pomaga zapamiętać najważniejsze treści i pełni istotną rolę w czasie powtarzania materiału.* Rysunki i fotografie – odgrywają najważniejszą rolę w zakresie przekazu treści nauczania. Pozwalają na rozwijanie wyobraźni uczniów‚ pełnią także funkcję informacyjną – poszerzają kontekst poruszanych zagadnień. Dzięki kolorowym ilustracjom oraz przyjaznej szacie graficznej uczniowie w pełni rozumieją omawiane zagadnienia.* Pytania – nawiązują do wymagań zawartych w programie‚ określają zakres wiadomości i umiejętności‚ które dziecko powinno nabyć w trakcie katechezy. Otwarty charakter niektórych pytań zachęca do samodzielnego rozwijania zdobytej wiedzy i głębszego zastanowienia się nad poruszanymi problemami.Dzięki naszemu podręcznikowi uczeń będzie potrafił zinterpretować Przykazania Boże‚ nauczy się wyrażać swoją religijność za pomocą symboli‚ pogłębi przeżywanie modlitwy indywidualnej i wspólnotowej‚ a także ukształtuje potrzebę stałego kontaktu z Pismem Świętym.

system sap co to jest, kurs angielskiego łódź za darmo, zginanie czyste, plagiat online, suski biologia

yyyyy