Fizyka. Podręcznik. Zakres podstawowy. Liceum. Klasa 1. Nowa podstawa programowa

47,02

Opis

Opis wydawcy:Podręcznik do klasy 1 obejmuje cztery działy tematyczne:• „Kinematyka”,• „Dynamika”,• „Energia i jej przemiany”,• „Grawitacja i astronomia”.Każdy z czterech działów składa się z rozdziałów. W każdym rozdziale znajdziemy następujące elementy:• spis zagadnień, które będą omawiane w danym temacie,• „Przypomnij sobie” – informacja o zagadnieniach, które uczeń powinien przypomnieć przed lekcją,• tekst główny rozdziału,• doświadczenia,• przykłady,• wyróżnione definicje i wzory,• treści „Wiedzieć więcej” – ciekawostki poszerzające wiedzę ucznia,• w każdym dziale dwustronna infografika, która w interesujący sposób pokazuje zastosowanie fizyki w życiu codziennym,• podsumowanie rozdziału,• pytania i zadania.Na końcu każdego działu znajduje się „Powtórzenie działu”, podzielone na część teoretyczną i część zadaniową. W podręczniku zamieszczono również „Scenariusze doświadczeń”, które uczniowie będą mogli samodzielnie wykonać w domu lub na lekcji, oraz „Teksty popularnonaukowe” do analizy i pytania do nich.Numer dopuszczenia MEN: 999/1/2019

joga ostrołęka, ko poznan pl, kurs języka ukraińskiego warszawa, szkolenie z technik sprzedaży, z wyrazami szacunku przecinek, test szybkiego czytania, metody badań

yyyyy