En Avant! 1. Podręcznik wieloletni. Język francuski

10,50

Opis

En Avant! 1 Podręcznik wieloletni

Fabienne Gallon, Sylvain Capelli, Gabrielle Robein Wydawnictwo: Hachette Livre Ilość stron: 76 Oprawa: miękka Rok wydania: 2017 EAN: 9788364667589

En Avant to nowoczesna seria podręczników do nauki języka francuskiego w szkole podstawowej. En Avant 1 przeznaczony jest dla uczniów rozpoczynających naukę języka. Polecenia oraz komentarze gramatyczne zostały napisane w języku polskim. Z En Avant 1 uczeń odkrywa język i cywilizację francuską. Uczy się szybko i z przyjemnością, gdyż tematyka poruszana w podręczniku jest bliska jego zainteresowaniom. Podręcznik odzwierciedla świat współczesnego ucznia. Praca nad językiem opiera się na różnorodnych nagraniach oraz materiałach testowych i ikonograficznych tj. korespondencje e-mailowe, blogi, zaproszenia, rozmowy, SMS. Uczeń opanowuje zagadnienia leksykalno-gramatyczne potrzebne w codziennej komunikacji. Podręcznik uwzględnia podejście zadaniowe: każda lekcja jest zakończona krótkim zadaniem wykonanym w interakcji. Na końcu każdego rozdziału test kompetencji sprawdza podstawowe umiejętności w zakresie rozumienia i konstruowania wypowiedzi. Zagadnienia cywilizacyjne w ciekawy sposób odkrywają kulturę Francji oraz krajów frankofońskich, w każdym rozdziale znajdują się również odwołania do polskiej kultury. Zadania im towarzyszące rozwijają kompetencje interkulturowe. Podręcznik En Avant 1 został opracowany zgodnie z wymogami rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nowej podstawy programowej i dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. En Avant 1 podręcznik wieloletni: – spełnia wymagania ministerialne pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym i językowym – zarówno treści jak i proponowane zadania aktywizujące mają na celu podniesienie motywacji do nauki języka francuskiego i umożliwienie realizacji podejścia zadaniowego – spełnia wymogi podręcznika wieloletniego: w przypadku pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń zawartych w podręczniku zawiera informację, że odpowiedzi nie należy umieszczać w podręczniku; miejsca w zadaniach i ćwiczeniach, które powinny być wypełnione przez ucznia, są przedstawione w sposób uniemożliwiający uczniowi wpisanie odpowiedzi w tym miejscu – nagrania audio mające na celu rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu zostały udostępnione na stronie www.hachettefle.pl/podrecznik-en-avant

ogloszenie po ang, rozbiór logiczny zdania, kino nowe siedlce, bydgoszcz schronisko, neonail aplikacja

yyyyy