czyli informacje związane kulturą. tej części główny nacisk położono na rozwijanie kompetencji rozumienia tekstu pisanego redagowania wypowiedzi pisemnej- Prepara tu examen

Wyświetlanie jednego wyniku